dijous, 14 de març del 2013

14 de març: Dia de Pi

Al món anglosaxó s’acostuma a escriure primer el número del mes seguit del número del dia. Així el 14 de març s’escriu 3,14, és a dir... una aproximació de π. D’aquí que, internacionalment, el 14 de març de cada any es consideri el Dia de Pi. No és una mala excusa per fer activitats al voltant de la constant matemàtica més popular.
Les activitats per fer amb alumnat poden ser molt diverses i poden referir-se a la seva infinitud, a l’aleatorietat de les seves xifres, al seu significat, a la seva història... o senzillament a homenatjar-lo fent cartells, samarretes o pastissos (pi fonèticament, en angles, sona igual quepie, pastís).

Dígits de Pi pintats de colors (INS Alella)
Una visualització de Pi

Una proposta senzilla ésdibuixar algun cercle gran al terra, per exemple al pati fent servir un motxo mullat, i mesurar el perímetre i el diàmetre amb passes i veure que la circumferència és una mica més que el triple.